Bilal Irshed & Lars Fiil ¦ Cph Jazz Festival ¦ Union

Bygger bro mellem nordisk jazz og Mellemøstens folkelyde.

Mellemøstlige toner og nordiske klange er i fokus når denne unikke duo bestående af den dansk-palæstinensiske oud-spiller Bilal Irshed og den danske pianist Lars Fiil mødes.

De to musikere har hver for sig markeret sig stærkt på den danske og internationale musikscene de sidste mange år. Bilal Irshed har igennem sit arbejde med blandt andet Bilal Irshed Trio, The Fifth String Ensemble og The Middle East Peace Ensemble markeret sig som en original fortolker af den mellemøstlige musik. Lars Fiil har via sine udgivelser og koncerter med blandt andet Frit Fald, Fiil Free og I Think You’re Awesome skabt et jazzsprog med en helt særlig nordiske tone.

Netop mødet mellem den mellemøstlige musik og den nordiske jazz er i centrum på deres nye album Connections, der både består af originale kompositioner, en arabiske popsang og en dansk salme. Albummet er på kort tid nået ud til et stort publikum og har været i rotation på både DR P2 og P8 Jazz.

Droner, kvarttoner, udvidede harmonier og frie improvisationer er alt sammen en del af paletten når de to musikere med vidt forskellig baggrund mødes om deres fælles kærlighed til den gode melodi og en stor passion for at skabe forbindelser og bygge bro mellem forskelligartede musikalske og kulturelle verdener.

Cph Jazz Festival 2024 i Union

I Union inviterer vi til eklektiske koncerter, som på hver deres måde afsøger jazzens grænseområder. Du skal med andre ord ikke forvente dig traditionel jazz, men derimod en rejse ned til jazzens globale rødder.

  • Koncertstart kl. 20:00
  • Billetpris: 100 kr.

Inden hver koncert kan du nyde et lækkert måltid mad i vores café Send Flere Krydderier, som serverer smagsoplevelser fra hele verden.

In English

Middle Eastern tones and Nordic sounds take center stage when this unique duo, consisting of the Danish-Palestinian oud player Bilal Irshed and the Danish pianist Lars Fiil, come together.

Both musicians have made a strong mark on the Danish and international music scene for many years. Through his work with groups like the Bilal Irshed Trio, The Fifth String Ensemble, and The Middle East Peace Ensemble, Bilal Irshed has established himself as an original interpreter of Middle Eastern music. Lars Fiil, through his releases and concerts with acts like Frit Fald, Fiil Free, and I Think You’re Awesome, has crafted a jazz language with a distinct Nordic tone.

The meeting between Middle Eastern music and Nordic jazz is precisely the focus of their new album, Connections, which features original compositions, an Arabic pop song, and a Danish hymn. The album has quickly reached a large audience and has been featured on both DR P2 and P8 Jazz.

Drones, quarter tones, extended harmonies, and free improvisations are all part of the palette when these two musicians with very different backgrounds come together around their shared love for good melody and a strong passion for creating connections and bridging diverse musical and cultural worlds

Cph Jazz Festival 2024 at Union

In Union, we invite you to enjoy exciting eclectic concerts, which explore the borderlands of jazz. In other words, you should not expect traditional jazz, but rather a journey to the global roots of jazz.

  • Concert start at 20:00
  • Ticket price: DKK 100.

Before each concert, you can enjoy a delicious meal in our café Send Flere Krydderier, which serves flavors from all over the world.

Kontakt

Union

Nørre Allé 7

2200 København N
Del med