Change language

  • Dansk
  • English

DRC

DRC er en uafhængig institution, der arbejder mod racediskrimination med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionen.

DRC står for Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. DRC er en selvejende uafhængig institution, der er organiseret som en fond, og som med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne, arbejder mod racediskrimination. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer, der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidner hertil.

DRC er en organisation, der med afsæt i konkrete henvendelser og klager arbejder mod racediskrimination og for etnisk ligestilling. Deres dokumentations- og rådgivningsarbejde giver dem en enestående mulighed for at videreformidle erfaringer med diskriminerende barrierer, positive foranstaltninger, retspraksis på området og nationale og internationale udviklinger indenfor dette omfattende samfundsområde.

DRC arbejder endvidere med holdningsskabende arbejde gennem konferencer, seminarer, kurser, talks, kulturevents & debatmøder. De hjælper og vejleder også studerende og undervisere fra grundskoler, ungdomsuddannelser og universiteter. 

Alle medlemmer