Change language

  • Dansk
  • English
 

Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Pluralisterne lancerer Listoteket

03.03.2019
  • Pluralistern i Union
En helt ny og overskuelig database skal fremme diversiteten af eksperter i det danske mediebillede

Pluralisterne er en organisation som bor på 2. sal i Union. De arbejder hårdt på at skabe en mere retvisende repræsentation i mediebilledet og kulturlivet. Det gør de ved at oprette lister over eksperter og kulturaktører som bryder normerne for hvem, der sædvanligvis ses og høres. Listerne laves ved at crowdsource: via sociale medier laver Pluralisterne efterlysninger hvor man kan tippe dem om eksempelvis DJ's, tech-genier eller fodboldeksperter. Alle kan komme med deres bud.

Listoteket samler eksperterne

Nu har Pluralisterne lanceret et redskab som skal gøre det nemmere for redaktioner og mediehuse af finde normbrydende kandidater til deres artikler, indslag og produktioner. Redskabet hedder Listoteket, og er en nemt og overskuelig database hvor man kan fremsøge personer med kompetencer indenfor en lang række emner. Virksomheder, projekter, events eller organisationer, som oplever, at deres nuværende netværk er begrænset kan finde nye og normbrydende eksperter i Listoteket. Der optræder ingen eksperter i Listoteket, som ikke selv ønsker at være en del af databasen, og eksperterne sørger selv for at holde deres profil opdateret med kompetencer og kontaktinformation.

Efter svensk forbillede

Pluralisterne er en dansk pendant til Rättviseförmedlingen i Sverige – et græsrodsprojekt, der startede i 2010 som en reaktion på underrepræsentationen af kvindelige DJ’s på den svenske musikscene. Siden er Rättviseförmedlingen blevet en mangefacetteret videndelingsplatform og et populært redskab ift. at fremme diversitet i hele det svenske kulturliv og mediebillede. Gennem de seneste seks år har Rättviseförmedlingen opdyrket et landsdækkende netværk på over 100.000 ”rättviseförmedlere”, som løbende tipper Rättviseförmedlingen om kompetente personer, der bryder normen i forskellige sammenhænge.

Pluralisterne blev grundlagt i starten af 2016, inspireret af et oplæg hos Statens Kunstfond med Seher Yilmaz, talsperson for Rättviseförmedlingen. Den første efterlysning blev iværksat i marts 2017 og resulterede i en liste med 188 normbrydende jazzmusikere. Samme år modtog Pluralisterne støtte fra Tuborgfondet til opstart af projektet i 2017.