Change language

  • Dansk
  • English

Ansøg om at afholde dit event i samarbejde med os

En meget stor del af de kulturevents vi afholder, er samskabte med københavnske kulturentreprenører. Det kan være enkeltstående events såsom en festival, en forestilling eller en koncert. Men det kan også være løbende tilbagevendende events såsom artist talks eller en koncertrække.

Du kan altid henvende dig til os uanset om dit projekt er heltsøbt og klar til lancering, eller om det stadig er på idéstadiet. Vi rådgiver og hjælper med alt fra projektskrivning, idéudvikling og fundraising til kommunikationsrådgivning og produktion under events.

Vi glæder os til at modtage jeres projektidéer og til at samarbejde med jer.


VerdensKulturCentret skifter navn til Union

Muligheder og betingelser

Læs om dine mulighederne for lokaler, udstyr og rådgivning samt betingelserne for at lave kulturevents i Union
Lav kultur i Union

Send os din projektidé

I Union elsker vi kultursamarbejder og partnerskaber.
Læg dit event på Unions hjemmeside

Læg dit event på hjemmesiden

Skal du afholde et offentligt arrangement i VerdensKulturCentret, så skal det lægges på hjemmesiden