Change language

  • Dansk
  • English

Minoritetsdanske børn i den (majoritets)danske skole

03 sep

Dato

tor. 03. sep. kl. 19.00
Gratis
Kom med et spadestik dybere i diskussionen om racisme og inklusion i det danske skolesystem

OBS: Arrangementet er flyttet til Fællessalen i Folketinget. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/339930173852688/

Strukturel diskrimination og mikrodiskrimination af børn

Racismeforsker Mira Skadegård: De fleste hverken tænker eller handler racistisk eller diskriminerende bevidst. Alligevel sker det, at de fleste 'kommer til' det på et eller andet tidspunkt. Dette kan være en udfordring for mange, majoriserede såvel som minoriserede. Mira Skadegårds oplæg giver en introduktion til diskrimination med særlig fokus på strukturel og mikro-diskrimination, og hun introducerer en række begreber som kan bidrage til en god dialog om, hvad det vil sige at opleve enten at blive diskrimineret eller at komme til at diskriminere - uden at ville det - i det danske samfund, hvilke udfordringer man evt. møder, og hvordan diskriminationsudfordringer kan tackles.

Minoritetsdanske drenge i skolen - modvilje, blinde vinkler og onde cirkler

Pædagogisk antropolog og forsker Laura Gilliam taler om de udfordringer mange minoritetsdanske drenge står over for i skolen, som dels er formet af institutionel diskrimi-nation, etnicitetsblindhed og læreres negative forvent-ninger, dels af de sociale dynamikker omkring hård maskulinitet og skole-modstand, der over tid er etableret mellem drengene som reaktion på marginalisering. Fokus er på konsekvenserne af racialisering og diskrimi-nation, som vi skal belyse for at forstå den hårdknude, som mange drenge og lærere befinder sig i.

Farvede forventninger - kritisk farvebevidst pædagogik

Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker Laila Colding Lagermann fokuserer på de uligheder, som mange minoritetsdanske børn og unge oplever, og som begrænser deres muligheder i skolen og i livet generelt. Hun taler om vigtigheden af at tale åbent og handlings-orienteret om de farvede forventninger som lærere har, ud fra det, hun betegner som en kritisk farvebevidst pædagogik, og fortæller med afsæt i et elevperspektiv om sin forskning i minoritetsetniske elevers oplevelser af fremmedgørelse og marginalisering i skolen.

Hudfarven som markør for ballade

Sociolog Aydin Soei giver et indblik i drenge i de såkaldte "ghetto"-områder samtidig med, at han gennemgår perspektiverne i Tingbjerg-undersøgelsen, hvor risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i et område på regeringens "ghettoliste" er undersøgt. Aydin diskuterer også, hvordan vi kan bryde tendensen, hvor mange drenge med minoritetsbaggrund bliver mødt med misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere og forældre og børn på andre skoler. Desuden ridser han de alvorlige konsekvenser op ved, at vi i Danmark har den mest opdelte folkeskole i Norden.

 

FAGLIG BAGGRUND
 

Mira C. Skadegård

Adjunkt, ph.d. på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, København og arbejder overordnet med, hvordan diskrimination og social forskellighed sættes i spil i forskellige kontekster (læring, hverdags og organisatoriske) Miras PhD afhandling: The Space between: Structural Discrimination in Danish Contexts behandler emnet strukturel diskrimi-nation,dvs. diskrimination indlejret i danske hverdagskontekster.

Laura Gilliam

Lektor, ph.d., i pædagogisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i minoritetsdanske drenge i skolen, ballade, muslimske identiteter, skolens integrationsprojekter, samt minoritets-danske forældres identitets- og skoleerfaringer. Hun er forfatter til bøgerne 'De umulige børn og det ordentlige menneske: identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn', og 'Minoritetsdanske drenge i skolen: modvilje og forskelsbehandling'.

Laila Colding Lagermann

Uddannelses-, ungdoms- og minoritetsforsker fra Århus Universitet (Ph.d.) . Har forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusions-processer blandt børn/unge i skole og uddannelse, marginalisering blandt minoritetsdanske unge, lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og antiskolekultur blandt elever i skole/uddannelse. Arbejder i dag som selvstændig konsulent og har udgivet en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, bl.a. 'Børn, unge og etnicitet i skolen' (2017) og 'Farvede Forventninger' (2019).

Aydin Soei

Bachelor i journalistik og kandidat i sociologi og medborgerskab fra Syddansk Universitet. Har lavet Tingbjerg-undersøgelsen om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. Har bl.a. arbejdet for Dagbladet Information, DR og Radio24syv. Ansvarlig Presses medstifter og tidl. formand. Har udgivet 'Vrede unge mænd - Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark' (2011), 'Omar - og de andre - Vrede unge mænd og modborgerskab' (2018), 'Fædre - fortællinger om at blive til som far' (2020).Modtog Nexø-prisen i 2019 for sit forfatter-skab.

Arrangeret af: SOS Racisme og Union.