Change language

  • Dansk
  • English

Refugee Today

  • ""
Baseret på visuel journalisme og flygtninges personlige historier nuancerer Refugee Today billedet af flygtninge.

Refugee.Today er en web portal, der dokumenterer flygtninges liv, ved at fortælle deres historier gennem lyd og billeder.

Målet med at vise flygtninges hverdag og virkeligheden de lever i er at bidrage til en mere nuanceret debat i Danmark såvel som EU. 

Refugee.Today blev grundlagt i 2014 af Martin Thaulow, som er professionel fotograf og visuel kunstner. Martin begyndte at potrætere flygtninge tilbage i august 2014, da en del flygtninge ankom til Bornholm, hvor han bor.

Refugee.Today som I ser det i dag er en platform hvor flygtninge kan fortælle deres historier og blive anerkendt som individer i skarp kontrast til tendensen til at adresserer "flygtninge" som en kollektiv masse.

Siden 2014, har Martin taget flere tusind billeder af flygtninge i Danmark, men også i lande som Tyrkiet, Libanon, Bulgarien, Tyskland og Finland. Refugee.Today er vokset og er nu et passioneret team, der arbejder med Regugee.Todays vision.

Foto: Martin Thaulow // Refugee.Today