Change language

  • Dansk
  • English
 

Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Pluralisterne

  • Pluralistern i Union
PLURALISTERNE er et repræsentationsprojekt, der arbejder for at synliggøre og fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og kulturlivet

Pluralisterne blev grundlagt fordi der i Danmark manglede en aktiv, positiv og kollektiv indsats, der kan medvirke til at skabe en bredere og mere retvisende repræsentation i netop det danske kulturliv og generelle mediebillede. Medierne er danskernes mest indflydelsesrige kilde til information, idéer og holdninger og har derfor kæmpestor betydning for de beskrivelser af samfundet, som vi bygger vores verdensbilleder på. Det er et vigtigt mål for Pluralisterne, at skabe og synliggøre et bredt og mangfoldigt spektrum af rollemodeller, fordi dette har stor betydning for og indflydelse på kommende generationer af unge danskeres identitetsforhandling og mulighedsfelter.

Bevidstheden om diversitet og ligestilling er de seneste år for alvor kommet på dagsorden i Danmark. Mangfoldigheden i vores samfund afspejles dog ikke i tilstrækkelig grad i medierne, hvor kun ca. hver fjerde kilde i de danske nyhedsmedier eksempelvis er en kvinde, og endnu sjældnere er det at se og høre personer med fx andre etniske baggrunde end majoriteten eller personer med funktionsvariation udtale sig om emner, der ikke direkte relaterer sig til vedkommendes position og erfaring ift. netop disse identitetsmarkører.

Pluralisterne er en dansk pendant til Rättviseförmedlingen i Sverige – et græsrodsprojekt, der startede i 2010 som en reaktion på underrepræsentationen af kvindelige DJ’s på den svenske musikscene. Siden er Rättviseförmedlingen blevet en mangefacetteret videndelingsplatform og et populært redskab ift. at fremme diversitet i hele det svenske kulturliv og mediebillede. Gennem de seneste seks år har Rättviseförmedlingen opdyrket et landsdækkende netværk på over 100.000 ”rättviseförmedlere”, som løbende tipper Rättviseförmedlingen om kompetente personer, der bryder normen i forskellige sammenhænge.

Pluralisterne blev grundlagt i starten af 2016, inspireret af et oplæg hos Statens Kunstfond med Seher Yilmaz, talsperson for Rättviseförmedlingen. Den første efterlysning blev iværksat i marts 2017 og resulterede i en liste med 188 normbrydende jazzmusikere. Samme år modtog Pluralisterne støtte fra Tuborgfondet til opstart af projektet i 2017.