Change language

  • Dansk
  • English

Lejebetingelser

  • VerdensKulturCentret skifter navn til Union
Det skal du vide når du lejer lokaler i Union

Mødelokaler og Aula lejes ikke ud til private arrangementer. Bespisning i lokalet vil kun kunne ske efter aftale med husets café. Har I købt kaffe mv. i cafeen og selv bragt den op i lokalet, er I forpligtet til at stille brugt service på afrydningsbordet i spiseriet.

Hvis du ønsker at bruge Aula eller spiseriet til et åbent kulturarrangement, kan du søge om at indgå et kulturelt partnerskab med os. Læs mere her.