Change language

  • Dansk
  • English

Emergency Architecture & Human Rights

  • Emergency Architecture & Human Rights i Union
Det er EAHR's mission at skabe sociale, økonomiske og miljømæssige ændringer ved at skabe modstandsdygtige mennesker og samfund

Emergency Architecture & Human Rights mener, at arkitektur er en menneskelig ret. Hver person har ret til at have kreative og sikre udviklingsbygninger og omgivelser. Vi opfatter arkitekturen som mægler, der bevarer og udvikler et samfunds arv og dets unikke måder at skabe en bæredygtig levevis og sameksistens på. Som en udførelsesform for universelle menneskerettigheder, herunder rettighederne til uddannelse og boliger, giver arkitektur værdighed til samfund, da det skaber en evne til at besvare, påvirke og genskabe ens behov og livssituation.
Det er Emergency Architecture & Human Rights som har tegnet sammenlægningen og ombygningen af tre af Unions kontorlokaler, så de nu er blevet til det flotte venue Aula.