Change language

  • Dansk
  • English
 

Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Center for Kunst & Interkultur

  • ""
CKI arbejder for at udvikle kunst, kultur og læringsorganisationers evner til at inddrage, samskabe, innovere og inkludere

Center for Kunst & Interkultur (CKI) er et nationalt videns -, kompetence- og formidlingscenter for interkultur og kulturel mangfoldighed. Centret henvender sig såvel offentlige som private aktører og interessenter i kulturlivet og er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.

CKI arbejder for at styrke og motivere aktiv deltagelse i kulturlivet gennem demokratiske metoder. Det gør vi i Danmark, Norden og Europa. De udvikler og anvender publikumsstrategier, deltagelsesformater og samskabelsesmetoder. De formidler viden og erfaringer mellem landets kunstnere, kultur -og kunstinstitutioner og kulturpolitikere med det formål at udvikle, styrke og forankre publikumsperspektivet i praksis. CKI's samarbejdspartnere spejler mange dele af kulturlivet, både kunstgenremæssigt og på institutions- og aktørniveau; såvel offentlige som private aktører, store som små institutioner i Danmark, Norden og i EU.