Change language

  • Dansk
  • English

Alverdens Børn

  • Alverdens Børn i Union
Foreningen Alverdens Børn står bag festivalen Børn på Flugt, og koordinerer den grønne byoase i Unions baggård sammen med lokale skoler

Den frivillige forening Alverdens Børn blev dannet i januar 2012 af 
Initiativtager til projektet Byen under Stjernerne og formand og socialrådgiver Masti B. Jutka-Guntern. Alverdens Børn vil gerne samarbejde med alle, som er interesseret i at realisere børnemuseet Byen under Stjernerne.

Med Byen under Stjernerne vil børn og forældre med forskellige kulturelle baggrunde vil inddrages lige fra starten i udviklingen af udstillingerne. Projektet finansieres af medlemmers kontingenter, sponsorater og gennem fonde, legater og offentlige puljemidler indtil børnemuseet bliver økonomisk bæredygtigt gennem egne indtægter.

Alverdens Børn har afholdt festivalen Børn på Flugt, og står bag den grønne byoase i Unions baggård, som passes af lokale skoleklasser.